PHÔNG NỀN 20.11 MẦM NON VECTOR
07/02/2023 at 12:55

Phông nền 20.11 vector file corel.

Trong file gồm: hình ảnh tặng hoa cô giáo, trường mầm non png, hoa hồng png, cây hoạt hình png, … và các vector khác.

Phông nền 20.11 mầm non vector

Phông nền 20.11 mầm non vector

FILE BACKGORUND KHÁC

Tags: ,
Hoạt bát, hòa đồng. Lĩnh vực yêu thích: thiết kế quảng cáo, wordpress. Đang làm tại một cơ sở quảng cáo nho nhỏ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.