"BĂNG RÔN PHẬT ĐẢN 2021" VECTOR COREL FREE - Filefree.net
15/04/2024 at 19:43

Băng rôn đại lễ Phật đản vector file corel miễn phí tại website filefree.net.

Trong file gồm: Ảnh Phật Đản sanh, hoa sen png, tia sáng png, và các vector khác.

Băng rôn "Đại lễ Phật Đản"
Băng rôn “Đại lễ Phật Đản”

Băng rôn kính mừng Phật Đản
Băng rôn kiểu thiết kế khác

Băn rôn "đại lễ Phật Đản 2021"
Mẫu thiết kế (file ảnh) nguồn từ tinhtong.net

Link tải 3 mẫu băng rôn phật đản

Tags: ,
Fan Đồ Họa, Wordpress. "Công chức bàn phím" ở filefree.net.