MENU QUÁN NHẬU DẠNG QUYỂN CRD - Filefree.net
07/02/2023 at 17:55

Tải file quyển Menu quán nhậu file corel.

File thiết kế với tông màu đen. Cảm hứng nền từ tác giả Đinh Quốc Hải.

File sử dụng font chữ UTM. Tải miễn phí về chỉnh sửa sử dụng trong in ấn quảng cáo!

Menu quyển quán nhậu

Tải file menu quyển

File menu miễn phí khác

Tags: , ,
Hoạt bát, hòa đồng. Lĩnh vực yêu thích: thiết kế quảng cáo, wordpress. Đang làm tại một cơ sở quảng cáo nho nhỏ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.