04 tranh trà sữa file corel tải miễn phí - Filefree.net
07/02/2023 at 13:13

Đây là 04 bức tranh trà sữa mình nhận được chia sẻ trên facebook. Lâu quá không nhớ nguồn từ bạn nào chia sẻ. Cản ơn đến chủ file rất nhiều. Nếu tác giả cần thêm thông tin đối với bài viết này liên hệ dieumy.fun@gmail.com.

Tranh trà sữa file corel ảnh 1

Tranh trà sữa file corel ảnh 1


Tranh trà sữa file corel ảnh 2

Tranh trà sữa file corel ảnh 2

Link tải file gốc tranh trà sữa

Sending
User Review
0 (0 votes)
Tags: ,
Hoạt bát, hòa đồng. Lĩnh vực yêu thích: thiết kế quảng cáo, wordpress. Đang làm tại một cơ sở quảng cáo nho nhỏ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.