THIỆP MỜI GIÁP NĂM (THIỆP BÁO HIẾU) VECTOR FREE - Filefree.net
23/02/2024 at 16:47

Thiệp mời giáp năm vector file corel (hay còn gọi là thư mời báo hiếu). Trong file gồm bì thư và thiệp.

  • Thiệp kích thước a6, bi thư 18x12cm.

  • Font Vni, UTM.

  • Dung lượng: 899 Kb

Tải miễn phí chỉnh sửa in ấn

Mẫu thiệp mời giáp năm vector
Mẫu thiệp mời giáp năm vector (thiệp mời báo hiếu)

Link tải

CÁC MẪU THIỆP KHÁC

Sending
User Review
5 (1 vote)
Tags: ,
Fan Đồ Họa, Wordpress. "Công chức bàn phím" ở filefree.net.