Card visit nail mi file corel tải miễn phí - Filefree.net
22/02/2024 at 20:04

Mẫu card visit được thiết kế bằng phần mềm corel. Tải miễn phí tại filefree.net

Với tông đen, vàng ánh thường các chị em trong nghề này hay chọn.

Màu vàng ánh (vàng đồng) trong file này em lấy từ file ảnh (có kèm theo trong file corel)

Em đã in và vẫn đẹp nha!

Card visit nail mi file corel miễn phí

Card visit nail mi file corel miễn phí


Nền vàng gold

Nền vàng gold dùng để thay cho màu vàng chữ (có kèm trong file corel)
LINK TẢI CARD NAIL MI

Sending
User Review
5 (2 votes)
Tags: , ,
Fan Đồ Họa, Wordpress. "Công chức bàn phím" ở filefree.net.