TẢI THÔNG ĐIỆP 9K VECTOR CDR FREE - Filefree.net
05/10/2023 at 01:57

Tải thông điệp 9k file vector corel miễn phí. Poster truyền thông ” CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19″. Và file các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

“Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập đông người – Khai báo y tế – Kiểm soát biên giới – Khu cách ly an toàn – Không ra khỏi nhà khi không cần thiết – Không đăng tải thông tin sai sự thật”

Thông điệp 9k vector

Link tải file thông điệp 9k

Tags: , ,