MẪU BIỂN VẪY FILE COREL VECTOR TẢI MIỄN PHÍ - Filefree.net
07/02/2023 at 22:53

Chia sẻ các mẫu biển vẫy file corel vector tải miễn phí sử dụng trong quảng cáo in ấn.

Trong file gồm các biển vẫy nhiều lĩnh vực, với hình dạng: bầu dục, vuông, tròn

Sẽ thêm nguồn ý tưởng cho anh em quảng cáo thiết kế.

Biển vẫy file corel vector
Biển vẫy file corel vector.

LINK TẢI BIỂN VẪY VECTOR

CÁC VECTOR MIỄN PHÍ KHÁC

Tags: , ,
Hoạt bát, hòa đồng. Lĩnh vực yêu thích: thiết kế quảng cáo, wordpress. Đang làm tại một cơ sở quảng cáo nho nhỏ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.