Kích thước ảnh bìa các trang MXH - file tải về thiết kế - Filefree.net
28/10/2021 at 09:08

Trong file có sẵn các kích thước trang MXH lớn như: Facebook, Twitter, Linkedin, Zalo, Youtube

Dùng để thiết kế ảnh bìa, trong một file tiện lợi.

Kích thước ảnh bìa các trang MXH - file tải về thiết kế

Kích thước ảnh bìa các trang MXH – file tải về thiết kế

  • File: Corel 12

Link tải file các kích thước trang MXH

 

Tags:

0 Comments

Leave a Comment