MOCKUP ÁO VECTOR CỔ ĐỨNG COREL FREE - Filefree.net
07/02/2023 at 01:49

Mẫu vector áo cổ đứng gồm 2 mặt trước sau.

Tải về sử dụng mockup theo nội dung. Tùy chỉnh màu áo theo ý thích.

_ Dung lượng:
_ Định dạng: Corel 12 438 Kb

Mockup áo vector
Mockup áo vector

Link tải mockup

MOCKUP KHÁC

Tags:
Hoạt bát, hòa đồng. Lĩnh vực yêu thích: thiết kế quảng cáo, wordpress. Đang làm tại một cơ sở quảng cáo nho nhỏ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.