THIỆP MỜI LỄ PHẬT ĐẢN VECTOR - Filefree.net
04/10/2023 at 06:58

File Thiệp mời Lễ Phật Đản, được thiết kế bằng phầm mềm corel.

Lễ Phật Đản là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Phật tử. Đây là dịp để tôn vinh đức Phật Thích Ca Mâu Ni và kỷ niệm ngày Ngài sanh ra đời. Để kêu gọi mọi người tham gia và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ này, việc gửi đi những file thiệp mời lễ Phật Đản là một ý tưởng tuyệt vời. Dưới đây là một mẫu thiết nội dung bài viết cho file thiệp mời lễ Phật Đản mà bạn có thể sử dụng:

MẪU THIẾT KẾ THƯ MỜI PHẬT ĐẢN

Thiệp mời lễ Phật Đản

Thiệp mời lễ Phật Đản


Nội dung mặt ngoài thiệp mời lễ Phật Đản

Nội dung mặt ngoài thiệp mời lễ Phật Đản


Nội dung mặt trong thiệp mời lễ Phật Đản

Nội dung mặt trong thiệp mời lễ Phật Đản

LINK TẢI

Tags: