Poster "hướng dẫn cách ly y tế tại nhà" file corel vector miễn phí - Filefree.net
15/04/2024 at 18:54

Poster “hướng dẫn cách ly y tế tại nhà” đã chuyển sang file vector corel x5. File được chia sẻ bởi “Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe trung ương

 

Có thể tải về sử dụng in ấn để truyền thông đại chúng

 

Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà file corel

Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà file corel


Bản in chất lượng

Bản in chất lượng

Link tải poster

Sending
User Review
0 (0 votes)
Tags: , , ,
Fan Đồ Họa, Wordpress. "Công chức bàn phím" ở filefree.net.