ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO VECTOR - FILE COREL FREE - Filefree.net
15/04/2024 at 20:46

Tổng hợp các file trang trí Đại hội Phật Giáo vector miễn phí

File corel 12. Tải về chỉnh sửa theo yêu cầu.

Background đại hội phật giáo tông màu cam
Background đại hội phật giáo tông màu cam

Phướn Phật Giáo

Phướn Phật giáo với nội dung:

“Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là sự kết tinh trí huệ, là nguyện vọng chân chính của Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử các tổ chức Giáo hội, tổ chức Hội và các Hệ phái Phật giáo trong cả nước, là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam.”

Và:

“Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, trên cơ sở kính ngưỡng, phụng hành Giáo pháp, Giới luật Phật chế và tuân thủ pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”

Background đại hội phật giáo tông màu xanh
Background đại hội phật giáo tông màu xanh

Băng rôn trang trí đại hội phật giáo
Băng rôn trang trí đại hội phật giáo

Các câu băng rôn với nội dung:

“PHỤC VỤ CHÚNG SANH LÀ THIẾT THỰC CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT

“ĐOÀN KẾT- HÒA HỢP – TRƯỠNG DƯỠNG ĐẠO TÂM -TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI”

“ĐẠO PHÁP – DÂN TỘC – CHỦ NGHĨA XÃ HỘI”

“KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – ĐOÀN KẾT – PHÁT TRIỂN”

File Phật Giáo free

Tags: , ,
Fan Đồ Họa, Wordpress. "Công chức bàn phím" ở filefree.net.

0 Comments

Leave a Comment