Poster "quy định cho người cách ly" file vector corel free - Filefree.net
22/02/2024 at 16:52

Poster “quy định cho người cách ly” đã chuyển sang file vector corel x5. File được chia sẻ bởi “Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe trung ương”

Có thể tải về sử dụng in ấn để truyền thông đại chúng

 

Poster quy định cho người cách ly

Poster quy định cho người cách ly

Link tải

Tags: , , ,
Fan Đồ Họa, Wordpress. "Công chức bàn phím" ở filefree.net.