"Background giờ trái đất" vector file corel miễn phí - Filefree.net
23/09/2023 at 04:34

Background giờ trái đất được thiết kế bằng file corel – hạ x5 với nội dung:

“CHUNG TAY CÙNG THẾ GIỚI
TRONG CUỘC CHIẾN BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU”

“TẮT ĐÈN VÀ TẮT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN KHÔNG CẦN THIẾT”

TỪ 20 GIỜ 30 ĐẾN 21 GIỜ 30 NGÀY 27/3/2021(THỨ BẢY)

Tải miễn phí chỉnh sửa in ấn theo nội dung của bạn

Background giờ thế giới

Link tải

 

Background free khác

Sending
User Review
1 (1 vote)
Tags: