"PANO BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV" FILE CRD FREE - Filefree.net
05/10/2023 at 00:18

Panô bầu cử quốc hội khóa XV với nội dung: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026!

Panô bầu cử quốc hội khóa XV
Panô bầu cử quốc hội khóa XV

• Thông tin file:

_ Dung lượng: 4M

_ Định dạng: CRD x7

_ Font dùng: SVN

Tải file pano

Sending
User Review
4.39 (36 votes)
Tags: , , ,