BẢNG HIỆU TẠP HÓA FILE COREL VECTOR FREE - Filefree.net
04/10/2023 at 06:58

Bảng hiệu tạp hóa file corel với tông màu vàng nhạt, chữ đậm.

Bảng hiệu chuyên bán bỉm, sữa, đồ sơ sinh là chính.

Trong file có các hình png như: lon sữa png, pỉm png.

_File sử dụng các font trong bộ UTM, SVN, UVN.

Bảng hiệu tạp hóa corel
Bảng hiệu tạp hóa corel

Link tải file bảng hiệu

FILE BẢNG HIỆU MIỄN PHÍ KHÁC

Tags: , ,