Thực đơn bàn tiệc cưới file corel miễn phí - Filefree.net
23/09/2023 at 04:05

Đây là loại thực đơn gấp. Một mặt đặt thông tin dịch vụ nấu ăn và mặt còn lại đặt thông tin tiệc cưới và các món ăn. Kích thước bằng 1/2 tờ giấy A4

Thiết kế đơn giản. Làm “tàu nhanh” hoặc thêm ý tưởng để mỗi dịch vụ có một bản thiết kế riêng.

Bác các tải về sử dụng miễn phí trong in ấn!

Thực đơn đặt bàn tiệc cưới

Thực đơn đặt bàn tiệc cưới

Link tải menu cưới

Mẫu menu file corel free khác

Sending
User Review
0 (0 votes)
Tags: , ,