Lịch tiêm chủng người lớn vector file corel free - Filefree.net
08/02/2023 at 01:53

Lịch tiêm chủng người lớn vector theo nội dung của VNVC. Được filefree.net thiết kế lại nhằm mục đích in ấn cho các cơ sở tiêm chủng. Các bác quảng cáo có thể tải về chỉnh sửa in ấn, không phải mất thời gian để thiết kế lại file.

Ngoài lịch cho người lớn. Filefree.net đã chia sẻ file lịch tiêm chủng cho bé vector. Bạn cần có thể tham khảo

 

Lịch tiêm chủng người lớn

Lịch tiêm chủng người lớn

Link tải Google Drive

Sending
User Review
0 (0 votes)
Tags:
Hoạt bát, hòa đồng. Lĩnh vực yêu thích: thiết kế quảng cáo, wordpress. Đang làm tại một cơ sở quảng cáo nho nhỏ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.