PANO TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VECTOR FREE
23/02/2024 at 15:56

Pano vector bầu cử quốc hội file vector corel – Link GG Drive

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DO NHÂN DÂN, CỦA NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN!”

Pano tuyên truyền bầu cử
Pano tuyên truyền bầu cử

Trong file gồm: tranh cổ động vector, hoa sen png, hoa mặt trời png, và vector khác.

_ Định dạng: CRD

_ Dung lượng: 4M

_ Sử dụng font: SVN

Link tải pano

Sending
User Review
4.5 (6 votes)
Tags: , , ,
Fan Đồ Họa, Wordpress. "Công chức bàn phím" ở filefree.net.

0 Comments

Leave a Comment