FILE CHÀO MỪNG NGÀY 22.12 VECTOR - COREL 12 - Filefree.net
15/04/2024 at 17:44

Tải file chào mừng ngày 22.12 file corel miễn phí tại filefree.net

Nội dung

Tháng 12/1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, với mục đích: “Tên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền…, đồng thời nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc…”.

Ngày 22/12/1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập, gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ được lựa chọn từ những chiến sĩ Cao-Bắc-Lạng, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nguồn: Ngày Quân đội nhân dân

File chào mừng ngày 22.12
File chào mừng ngày 22.12

Link tải background 22.12

Tags: ,
Fan Đồ Họa, Wordpress. "Công chức bàn phím" ở filefree.net.