"BẢNG TRAO GIẢI THƯỞNG" FILE COREL X3 FREE - Filefree.net
14/04/2024 at 20:45

Bảng trao giải thưởng file corel với 3 loại: giải nhì, giải nhất, giải đặc biệt.

Trong file gồm: ảnh nền, ảnh thanh long và vector khác.

Tải về có thể chỉnh sửa nội dung.

• Thông tin file:
_File corel x3
_Font sử dụng: UTM
_Dung lượng: 41MB

Bảng trao giải thưởng
Bảng trao giải thưởng

Link tải file

File miễn phí khác

Tags: ,
Fan Đồ Họa, Wordpress. "Công chức bàn phím" ở filefree.net.