BẢNG HIỆU ĐẦY VÁY THỜI TRANG VECTOR - Filefree.net
07/02/2023 at 04:47

Mẫu bảng hiệu đầm váy thời trang file thiết kế.

Trong file gồm: người mẫu png, phông nền vàng, kim tuyến png, và các vector khác.

Bảng hiệu đầm váy thời trang

Bảng hiệu đầm váy thời trang

FILE BACKGORUND KHÁC

Tags: ,
Hoạt bát, hòa đồng. Lĩnh vực yêu thích: thiết kế quảng cáo, wordpress. Đang làm tại một cơ sở quảng cáo nho nhỏ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.