BĂNG RÔN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN VECTOR COREL - filefree.net
04/10/2023 at 07:47

File thiết kế băng rôn mừng Đảng mừng xuân năm 2021.

Khẩu hiệu:

1. CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN TÂN SỬU 2021

2. MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021

Tác giả: Anh Hùng (CB TTVH huyện Hàm Tân)

 

Băng rôn mừng Đảng mừng xuân file corel vecrtor

Băng rôn mừng Đảng mừng xuân file corel vecrtor

Link tải

Sending
User Review
5 (2 votes)
Tags: , , , , , ,