BĂNG RÔN MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN VECTOR COREL - filefree.net
27/11/2022 at 09:47

File thiết kế băng rôn mừng Đảng mừng xuân năm 2021.

Khẩu hiệu:

1. CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN TÂN SỬU 2021

2. MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021

Tác giả: Anh Hùng (CB TTVH huyện Hàm Tân)

 

Băng rôn mừng Đảng mừng xuân file corel vecrtor

Băng rôn mừng Đảng mừng xuân file corel vecrtor

Link tải

Sending
User Review
5 (1 vote)
Tags: , , , , , ,