09+ HASHTAG CẦM TAY [VUI] FILE COREL TẢI MIỄN PHÍ - Filefree.net
28/06/2022 at 13:45

Bộ 09 hashtag cầm tay vui nhộn, theo trend được thiết kế bằng file corel

Thường thì 1 bảng hashtag có kích thước khoảng 25cm – 30 cm (ngang) cao 10cm – 15cm (đứng), và tay cầm khoảng 3cm(ngang) x 15 cm (cao)

Bạn có thể tải miễn phí sử dụng với mục đích in ấn – quảng cáo.

Hashtag cầm tay file corel miễn phí

Hashtag cầm tay file corel miễn phí


Hashtag "ra đường anh là cá mập"

Hashtag “ra đường anh là cá mập”


Hashtag "về nhà anh là cá con"

Hashtag “về nhà anh là cá con”


Hashtag "nhà phảo có nóc"

Hashtag “nhà phảo có nóc”


Hashtag "team best friend"

Hashtag “team best friend”


Hashtag "cần người rước"

Hashtag “cần người rước”


Hashtag "thoát kiếp FA"

Hashtag “thoát kiếp FA”


Hashtag "không em ... chứ ai!"

Hashtag “không em … chứ ai!”


Hashtag "yêu không cần cớ - cần cậu cơ""

Hashtag “yêu không cần cớ – cần cậu cơ””


Hashtag "trứng rán cần mỡ - bắp cần bơ"

Hashtag “trứng rán cần mỡ – bắp cần bơ”

Link tải hashtag vui nhộn

Sending
User Review
0 (0 votes)
Tags: , , , , , ,