09+ HASHTAG CẦM TAY [VUI] FILE COREL - Filefree.net
04/10/2023 at 23:50

Bộ 09 hashtag cầm tay vui nhộn, theo trend được thiết kế bằng file corel

Thường thì 1 bảng hashtag có kích thước khoảng 25cm – 30 cm (ngang) cao 10cm – 15cm (đứng), và tay cầm khoảng 3cm(ngang) x 15 cm (cao)

Sending
User Review
0 (0 votes)
Tags: , , , , , ,