03+ ÁP PHÍCH PHÒNG CHỐNG COVID FILE COREL12 IN ẤN -
23/09/2023 at 03:20

Bộ Áp phích phòng chống COVID 19 do Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương làm tài liệu in ấn truyền thông.

Poster phòng chống covid // ảnh 1

Poster phòng chống covid // ảnh 1


Poster phòng chống covid // ảnh 2

Poster phòng chống covid // ảnh 2


Poster phòng chống covid // ảnh 3

Poster phòng chống covid // ảnh 3

Link tải bộ áp phích phòng COVID19

 

Nguồn: “Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương”

Sending
User Review
0 (0 votes)
Tags: , ,