"Bảng hiệu hớt tóc" dạng hộp đèn file corel free - Filefree.net
07/02/2023 at 02:13

Tải bảng hiệu hớt tóc dạng hộp đèn bằng file corel vector.

Tải miễn phí có thể chỉnh sửa.

Bảng hộp đèn mình hay dùng nền trắng – hoặc nền vàng để hắt đèn tốt hơn, chữ chọn màu tối. Hoặc nền đen, chữ vàng & trắng.

Bảng hiệu hớt tóc kiểu hộp đèn

Bảng hiệu hớt tóc kiểu hộp đèn

Link tải bảng hộp đèn

Các mẫu bảng hiệu chân đứng khác

Sending
User Review
5 (1 vote)
Tags: , , , , ,
Hoạt bát, hòa đồng. Lĩnh vực yêu thích: thiết kế quảng cáo, wordpress. Đang làm tại một cơ sở quảng cáo nho nhỏ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.