Background tất niên công ty file corel vector free - Filefree.net
05/10/2023 at 00:11

Background tất niên công ty được thiết kế bằng file corel (hạ xuống x5 – nếu hạ xuống hơn sẽ rất dễ bị nặng file vì dùng nhiều hiệu ứng gradient)

Tải về miễn phí sử dụng in ấn – quảng cáo

 

Background tất niên công ty

Background tất niên công ty

Link tải background

Link tham khảo:

https://www.freepik.com/free-vector/2019-happy-chinese-new-year-greeting-design_3675374.htm

File corel miễn phí khác

Sending
User Review
0 (0 votes)
Tags: , , , , ,