"Nội quy thiền viện" đối với phật tử file corel - Filefree.net
23/09/2023 at 08:47

Bảng nội quy thiền viện đối với phật tử tu tập tài chùa Trúc Lâm Chánh Thiện.

Bảng nội quy thiền viện đối với phật tử

Bảng nội quy thiền viện đối với phật tử

Link tải nội quy

CÁC FILE PHẬT GIÁO FREE

Sending
User Review
0 (0 votes)
Tags: , , , ,