"Nội quy thiền viện" đối với phật tử file corel - Filefree.net
26/06/2022 at 20:47

Bảng nội quy thiền viện đối với phật tử tu tập tài chùa Trúc Lâm Chánh Thiện.

Bảng nội quy thiền viện đối với phật tử

Bảng nội quy thiền viện đối với phật tử

Link tải nội quy

Sending
User Review
0 (0 votes)
Tags: , , , ,