"Nội quy thiền viện" đối với phật tử file corel - Filefree.net
24/09/2022 at 14:42

Bảng nội quy thiền viện đối với phật tử tu tập tài chùa Trúc Lâm Chánh Thiện.

Bảng nội quy thiền viện đối với phật tử

Bảng nội quy thiền viện đối với phật tử

Link tải nội quy

Sending
User Review
0 (0 votes)
Tags: , , , ,