BĂNG RÔN PHẬT ĐẢN TRANG TRÍ VECTOR COREL X3 - Filefree.net
23/09/2023 at 04:35

Băng rôn trang trí phật đản vector file corel miễn phí tại filefree

Băng rôn vua Tịnh Phạn phước sanh con thảo
Băng rôn vua “Tịnh Phạn phước sanh con thảo – Thánh Magia mộng ứng điềm lành”

Băng rôn "Dưới cây vô ưu Đản sanh thị hiện"
Băng rôn “Dưới cây vô ưu Đản sanh thị hiện – Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn”

Băng rôn bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc
Băng rôn “bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc – Ba ngàn thế giới đón Như Lai”

Link tải băng rôn phật đản

Tags: ,

0 Comments

Leave a Comment