Icon địa chỉ - điện thoại dùng trong quảng cáo - Filefree.net
07/02/2023 at 03:11

Incon địa chỉ (ngôi nhà) hay dùng trong thiết kế bảng hiệu, hoặc thiết kế menu.

Icon địa chỉ, phone hay dùng trong thiết kế bảng hiệu

Icon địa chỉ, phone hay dùng trong thiết kế bảng hiệu

Link tải icon bảng hiệu

Link tham khảo:

https://www.freepik.com/free-vector/social-media-logos-icons-set_11387944.htm

Vector free

Sending
User Review
5 (1 vote)
Tags: , ,
Hoạt bát, hòa đồng. Lĩnh vực yêu thích: thiết kế quảng cáo, wordpress. Đang làm tại một cơ sở quảng cáo nho nhỏ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.