MENU QUÁN BIA VECTOR COREL FREE - Filefree.net
06/02/2023 at 22:01

Tải file menu quán bia file corel dạng quyển.

Tông màu đen, với 5 trang thiết kế. Có thể chỉnh sửa.

Trong file gồm các: đầu bếp png, hình ảnh các món ăn, lá png, …

 
Menu quán bia crd

Menu quán bia crd

Link tải menu quán bia CRD

File menu corel free

Tags: , , ,
Hoạt bát, hòa đồng. Lĩnh vực yêu thích: thiết kế quảng cáo, wordpress. Đang làm tại một cơ sở quảng cáo nho nhỏ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.