"VECTOR PANO TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ" CRD FREE - Filefree.net
24/09/2022 at 19:46

Vector pano tuyên truyền bầu cử quốc hội khóa XV

Với nội dung “Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!”.

• Thông tin file:

_ Định dạng: CRDx7

_ Dung lượng: 3M

_ Sử dụng font chữ: Bộ font SVN

Vector pano tuyên truyền bầu cử
Vector pano tuyên truyền bầu cử

Link tải Pano

Sending
User Review
5 (1 vote)
Tags: , ,