"VECTOR PANO TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ" CRD FREE - Filefree.net
07/02/2023 at 14:49

Vector pano tuyên truyền bầu cử quốc hội khóa XV

Với nội dung “Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!”.

• Thông tin file:

_ Định dạng: CRDx7

_ Dung lượng: 3M

_ Sử dụng font chữ: Bộ font SVN

Vector pano tuyên truyền bầu cử
Vector pano tuyên truyền bầu cử

Link tải Pano

Sending
User Review
5 (1 vote)
Tags: , ,
Hoạt bát, hòa đồng. Lĩnh vực yêu thích: thiết kế quảng cáo, wordpress. Đang làm tại một cơ sở quảng cáo nho nhỏ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.