BACKGROUND PHẬT ĐẢN VECTOR COREL FREE - Filefree.net
07/02/2023 at 09:03

Background phật đản vector file corel miễn phí. Tải về miễn phí sử dụng trong in ấn quảng cáo.

Trong file gồm: Ảnh phật đản sanh vector, hoa sen png, logo phật Giáo, và vector khác

Thông tin file:

_File corel x3
_ Dung lượng: 38Mb
_Sử dụng font: Bộ UTM

Background phật đản vector free
Background phật đản vector free

Link tải background corel

Tags: , ,
Hoạt bát, hòa đồng. Lĩnh vực yêu thích: thiết kế quảng cáo, wordpress. Đang làm tại một cơ sở quảng cáo nho nhỏ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.

0 Comments

Leave a Comment