BĂNG RÔN NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI COREL FREE - Filefree.net
22/02/2024 at 20:48

Tải băng rôn ngày môi trường thế giới với nội dung:

“HÀI HOÀ VỚI THIÊN NHIÊN – GÌN GIỮ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC”

“TRÁI ĐẤT CẦN CHÚNG TA – HÃY LIÊN KẾT CHỐNG LẠI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”

“HÃY SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TỪ VẬT LIỆU TÁI CHẾ”

“ĐÁNH BẮT HẢI SẢN SAI CÁCH – LÀ PHÁ HỦY CÂN BẰNG SINH HỌC”

“SỬ DỤNG NGUỒN NGUYÊN LIỆU XANH – LÀ GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

“Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TỪ VIỆC SỬ DỤNG THUỐC TRỪ SÂU VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ NHỰA DÙNG MỘT LẦN VÀ TÚI NILON KHÓ PHÂN HUỶ”

|SỬ DỤNG HỢP LÝ NGUỒN TÀI NGUYÊN – ĐA DẠNG SINH HỌC”

“ĐA DẠNG SINH HỌC – HÀNH TRÌNH DUY TRÌ SỰ SỐNG”

“ĐA DẠNG SINH HỌC – NHẬN THỨC ĐÚNG, HÀNH ĐỘNG ĐỦ”

“HÀNH ĐỘNG VÌ THIÊN NHIÊN – TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA”

Băng rôn môi trường thế giới

Link tải băng rôn môi trường

LOGO VECTOR KHÁC

Tags: , ,
Fan Đồ Họa, Wordpress. "Công chức bàn phím" ở filefree.net.

0 Comments

Leave a Comment