Mẫu thiết kế xe trà sữa file corel - Filefree.net
06/02/2023 at 22:55

Đây là một mẫu mình đã thiết kế cho một xe trà sữa. Nay chia sẻ lại cho anh em nào cần dùng để in ấn. “Tàu nhanh” khi quá bận việc!

Mẫu thiết kế xe trà sữa file corel

Mẫu thiết kế xe trà sữa file corel


Link tải mẫu xe trà sữa

Có thể bạn thích

Tags: , , , ,
Hoạt bát, hòa đồng. Lĩnh vực yêu thích: thiết kế quảng cáo, wordpress. Đang làm tại một cơ sở quảng cáo nho nhỏ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.

0 Comments

Leave a Comment