BẢNG HIỆU HẢI SẢN VECTOR
07/02/2023 at 11:04

Mẫu bảng hiệu hải sản file thiết kế bằng phần mềm corel.

Trong file gồm: ảnh cá thu, ảnh tôm khô, ảnh mực khô, ảnh mực tươi, … và các vector khác.

MẪU BẢNG HIỆU HẢI SẢN

Bảng hiệu hải sản corel

Bảng hiệu hải sản corel

FILE BACKGORUND KHÁC

Tags: , , ,
Hoạt bát, hòa đồng. Lĩnh vực yêu thích: thiết kế quảng cáo, wordpress. Đang làm tại một cơ sở quảng cáo nho nhỏ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.