BẢNG HIỆU HẢI SẢN VECTOR
05/10/2023 at 02:58

Mẫu bảng hiệu hải sản file thiết kế bằng phần mềm corel.

Trong file gồm: ảnh cá thu, ảnh tôm khô, ảnh mực khô, ảnh mực tươi, … và các vector khác.

MẪU BẢNG HIỆU HẢI SẢN

Bảng hiệu hải sản corel

Bảng hiệu hải sản corel

FILE BACKGORUND KHÁC

Tags: , , ,