FILE THIẾT KẾ BẢNG TÊN CƯỚI ĐỂ CỔNG - Filefree.net
07/02/2023 at 07:02

Bảng tên cưới để cổng thông tin gồm có: tên cô dâu chú rể, ngày cưới, chương trình lễ.

File thiết kế kích thước 70x100cm

Định dạng file corel – font UTM, SVN

File thiết kế bảng tên cưới để cổng

File thiết kế bảng tên cưới để cổng

LINK TẢI BẢNG TÊN CƯỚI

Hoạt bát, hòa đồng. Lĩnh vực yêu thích: thiết kế quảng cáo, wordpress. Đang làm tại một cơ sở quảng cáo nho nhỏ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.