"Bảng hộp đèn trà sữa" RAU MÁ MIX vector corel free - Filefree.net
06/02/2023 at 19:07

Mẫu thiết kế bảng hộp đèn trà sữa rau má mix và mẫu market để khách hàng dễ hình dung hơn – tải miễn phí chỉnh sửa

Bảng hộp đèn với nền màu đen – ban đêm dễ đọc chữ hơn

Tham khảo một số mẫu menu trà sữa

Bảng hộp đèn trà sữa rau má mix

Bảng hộp đèn trà sữa rau má mix


File thiết kế hộp đèn trà sữa

File thiết kế

Link tải bảng hộp đèn trà sữa

Sending
User Review
0 (0 votes)
Tags: , , ,
Hoạt bát, hòa đồng. Lĩnh vực yêu thích: thiết kế quảng cáo, wordpress. Đang làm tại một cơ sở quảng cáo nho nhỏ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.