BẢNG HIỆU ĐỒ NƯỚNG VECTOR COREL
23/09/2023 at 04:22

Tải bảng hiệu đồ nướng file corel vector.

Trong file gồm các hình ảnh, vector như: dồi sụn nướng, sườn nướng, ba chỉ nướng, trứng gà nướng,…

Bảng hiệu đồ nướng corel

Bảng hiệu đồ nướng corel

LINK TẢI BẢNG HIỆU DỒI SỤN NƯỚNG

FILE BẢNG HIỆU

Tags: