"Mũi tên vector" dán cửa ra vào tải miễn phí - Filefree.net
08/02/2023 at 04:03

Mũi tên vector “kéo qua” – dùng để dán cửa ra vào cửa hàng.

Tùy theo từng khách hàng mà nội dung có thể là “kéo qua” hay “đẩy qua”

Mũi tên vector

Mũi tên vector

Link tải vector mũi tên

Vector free khác

Tags: ,
Hoạt bát, hòa đồng. Lĩnh vực yêu thích: thiết kế quảng cáo, wordpress. Đang làm tại một cơ sở quảng cáo nho nhỏ tại Hậu Lộc, Thanh Hóa.