BACKGROUND SINH HOẠT DƯỚI CỜ VECTOR COREL - Filefree.net
23/02/2024 at 16:48

Background Sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “HÒA BÌNH – HỮU NGHỊ” – Một trong những chủ đề sinh hoạt ý nghĩa tại trường THCS.

File thiết kế với định dạng corel. Có thể tải miễn phí sử dụng – chỉnh sửa phù hợp với nhiều background khác.

Background sinh hoạt dưới cờ
Background sinh hoạt dưới cờ

Link tải background

Phông nền corel vector free khác

Tags: ,
Fan Đồ Họa, Wordpress. "Công chức bàn phím" ở filefree.net.